Utbildning i sten- och bergspräckning

Vi har utbildat oss i sten- och bergspräckning.

Så nu finns möjlighet att anlita oss för spräckning av berg, större stenar eller i betong mm. Vi ser möjligheten att ha anvädning av utbildningen vid nybyggnation av skogsvägar, vändplaner mm.

Spräckning kan även ske på känsliga objekt som nära husgrunder, vattenledningar, elledningar etc.